nlendeples

Wietolie heeft behoorlijk zijn weerslag op het hart.
Bij een hartprobleem mag niet zondermeer wietolie worden gebruikt, hiervoor is eerst overleg met de arts noodzakelijk!
De THC in de wietolie kan hartritmestoornissen veroorzaken.

De CBD in de wietolie werkt bloeddrukverlagend en heeft invloed op het bloedvatenstelsel.
Drie zaken die bij een niet goed functionerend hart een grote impact kunnen hebben.
Het is heel goed mogelijk dat er door het gebruik van wietolie medicatie afgebouwd kan worden.
Een te lage bloeddruk kan bijvoorbeeld duizeligheid veroorzaken, medicatie kan hierop aangepast worden.
Dus bij hartproblemen, het gebruik van wietolie altijd onder begeleiding van een arts!